het visserskot

de historie van onze locatie

HISTORIE

In 1957 keurde de Bredase gemeenteraad een “voorstel met betrekking tot de bouw van een tweede paviljoen voor de recreatie van ouden van dagen” goed. Het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders schreef in haar raadsvoorstel verder: “Het bouwen van bejaardenpaviljoentjes door de gemeentelijke overheid is een niet-rechtstreekse vorm van subsidiëring van de bejaardenbonden ter stimulering van het recreatiewerk voor bejaarden. Op grond van de moderne inzichten op het gebied van bejaardenzorg lijkt deze vorm volkomen verantwoord”.


PAVILJOEN

Na de eerdere bouw van het paviljoen in het van Sonsbeeckpark (1955), werd dan ook op 6 juni 1958 door wethouder Romsom een tweede paviljoen aan het Wilhelminapark geopend. Het gebouw is een typisch product van de 50-er-jaren stijl. Dit zag men ook terug in het interieur van destijds. Het gebouwtje werd door de Gemeente Breda verhuurd aan de Visvereniging KEHSV. In die tijd was het paviljoen vrijwel elke dag toegankelijk voor bejaarde en invalide leden van de vereniging. Ook voor de botenclub “Het Stormanker”, waarvan de leden regelmatig hun zelfgebouwde modelboten laten varen op de grote vijver, werd het paviljoen de thuisbasis. In 1983 werd het tegenover het paviljoen aan de Wilhelminavijver een visbordes aangelegd. Bij de aanleg werd voorzien in de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers.


LOGO VISSERSKOT

Voor de bewoners van de wijk zandberg is dit een bekend gezicht. Het kunstwerk, wat tevens het logo van het Visserskot is, is in 1958 door kunstenaar P.G.L. Verster gemaakt en prijkt nog steeds op de gevel van het mooie Visserskot! In 2013 is het Visserskot gekocht door een particulier en opgeknapt tot wat het nu is. Een prachtige locatie voor borrels, diners, vergaderingen, kookworkshops & meer!

het wilhelminapark

het verhaal achter het wilhelminapark

Het Wilhelminapark, een van de oudste parken van Breda. Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende straten aangelegd die we zouden kunnen beschouwen als boulevards. De as Parkstraat Wilhelminapark watertoren kunnen we in zijn geheel ook beschouwen als zo’n boulevard.


NAAM VAN HET PARK
De naam Wilhelminapark is gegeven naar aanleiding van het bezoek dat de jonge koningin Wilhelmina, samen met haar moeder, koningin-regentes Emma, op 25 september 1894 aan Breda bracht. Wilhelmina (1880-1962) was koningin vanaf 1890, maar werd pas ingehuldigd na haar achttiende verjaardag in 1898. Zij was koningin tot 1948.


DE VORMGEVING
De terreinen van het latere Wilhelminapark waren eigendom van de Staat der Nederlanden. In 1892 gaven de Domeinen (de dienst die de onroerende eigendommen van de Staat der Nederlanden beheert) opdracht aan de Haarlemse landschapsarchitect Leonard A. Springer voor de aanleg van een park. Later zou hij een van de meest beroemde Nederlandse landschapsarchitecten worden. De oude vestinggrachten die hier nog lagen moesten worden omgebouwd tot waterpartijen. Vandaar dat de vijver in het park deze 'slingervorm' heeft gekregen. De lage gronden rondom de oude vestinggracht werd met het materiaal dat werd uitgegraven voor de vijvers opgehoogd en werd beplant met plantsoenen en groepen bomen en heesters. De hoofdingang van het park is de Parkstraat. De aanleg is aanbesteed in 1893 en in 1894 voltooid. De watertoren ten noorden van het Wilhelminapark is gebouwd in 1893 en speelt mee in de opbouw van het park.

Het is een mooi en aantrekkelijk stadspark waar omwonenden, inwoners van Breda en bezoekers aan de stad graag verblijven. Het Wilhelminapark is een landschapspark waarin het oorspronkelijk ontwerp nog goed herkenbaar is. Het park kent een relatief hoge biodiversiteit, doordat op een aantal belangrijke plekken het park zodanig ingericht is en beheerd wordt dat natuurlijke processen zo veel als mogelijk hun gang kunnen gaan. Dit levert een veerkrachtig systeem op. Het park draagt bij aan schone lucht, absorbeert geluid, vangt regenwater op en houdt de stad koel in warme zomers. Het werkt als een spons door bij overvloedige regenval het regenwater in bodem en de vijver op te slaan. In de zomer worden de vijvers aangevuld met schoon en koel grondwater. Door de grote diversiteit en de vele overgangen in de inrichting en de gerichte ondersteuning van nestgelegenheid, leven er veel dieren en planten. Er is extra aandacht voor insectenrijkdom (bijen, vlinders). Het Wilhelminapark is een belangrijke schakel in het ecologisch netwerk in het stedelijk gebied van Breda. Het park biedt gelegenheid natuur en elementen te ervaren.

Een stadspark dat intensief gebruikt wordt door omwonenden en andere bezoekers om te bewegen en te ontspannen. Een park dat zodanig is ingericht dat het uitnodigt tot bewegen, tot sporten, tot uitrusten op een bankje of op een kleedje op het gras. Een park waar je even je hoofd leeg kan maken, van de rust genieten, het weldadige groen op je in kan laten werken, de vogels kan horen fluiten. Een gezond park, waar je in het hart van de stad geniet van schone lucht zonder geluidsoverlast, waar de kans op plaag-organismen en allergenen klein is.


BESCHERMD STADSGEZICHT
Het park maakt deel uit van het van rijkswege beschermd stadsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988, aangewezen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu op 14 maart 2013.

'de poolse tank'

PANTHER D-TANK, OFWEL 'DE POOLSE TANK'

Aan de rand van het Wilhelminapark op de kruising van het Wilhelminapark en de Paul Windhausenweg te Breda staat deze Panther D-Tank. In 1945 schonken de Poolse bevrijders deze tank aan Breda als herinnering aan de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 door de 1e Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek. Deze tank is niet Pools, maar van Duitse makelij.

De Panther tank in de uitvoering D werd gebouwd van januari 1943 tot september 1943. Hij is gebouwd als antwoord op de veel beter bepantserde Russische tanks. Het oostfront had behoefte aan een groot aantal tanks en daarom is deze tank eigenlijk te vroeg ingezet. De ontwikkelaars kregen niet de tijd om hem uit te ontwikkelen en daarom is er tot aan het einde van de oorlog aan nieuwere versies gewerkt. Van de versie zoals die in Breda staat zijn er 842 gebouwd. In 2004 is de tank in Breda gerestaureerd.

In Nederland is nog een andere versie van een Panther tank en wel in de uitvoering G; die staat in het museum in Overloon. Het verhaal dat dit een door de Polen buitgemaakte Duitse tank is, klopt niet. De tank was een proefmodel en is nooit aan het front gebruikt. Hij stond op het proefterrein van de fa. Krupp in het Duitse Meppen waar de Polen als bezettingstroepen gelegerd waren. Onder escorte van Poolse motorrijders is de tank naar Breda gebracht en op 29 oktober 1945 aangeboden aan de stad.

Na de onthulling van het monument ‘De Adelaars’ verdween de tank naar een kazerneterrein. Poolse oud strijders waren het daarmee niet eens. De tank werd opgeknapt, in de originele camouflagekleuren gespoten en in het Wilhelminapark opgesteld.
Op een plaquette is te lezen: ‘Dit geschenk van de Polen wordt in de hoede van het publiek aanbevolen.’

stichting 'vrienden van de wilhelminavijver'

LOGO van 'het visserskot'

Voor de bewoners van de wijk zandberg is dit een bekend gezicht. Het kunstwerk, wat tevens het logo van het Visserskot is, is in 1958 door kunstenaar P.G.L. Verster gemaakt en prijkt nog steeds op de gevel van het mooie Visserskot! 

In 2013 is het Visserskot gekocht door een particulier en opgeknapt tot wat het nu is. Een prachtige locatie voor borrels, diners, vergaderingen, kookworkshops & meer!